หลักสูตรอบรมระยะสั้น

วีดีโอสอน หลักสูตรอบรมระยะสั้น แบบชุดความรู้ ชุดที่ 1 หัวข้อ นวัตกรรมสังคมกับเครื่องมือของนักปฏิบัติการ